Dormer Council

Fanie Kruger

President

082 859 1867

Grondwet, SA Stamboek, Ras Aangeleenthede, Nuwe Lede, Nampo en Nampo/Alfa

Charl van Rooyen

Ere Lewenslange Vise-President

 

 

Peet van Rooyen

Vise President

082 925 4189

Kleinvee Federasie,Genomika,Tegniese Advies Komitee,Katalogusse,Webtuiste

Henriëtte Swanepoel

Sekretaresse

060 600 4774

Erich Cloete

.

082 771 9343

Kursusse, Keurders en Inligtingsdae

Johannes du Toit

.

082 897 0624

Suid- en Wes-Kaap Lede Belange en Promosie Items

Geoff Orpen

.

082 490 9647

Finansies en Skoue

Johan Fourie

.

082 093 7650

Bemarking, Borge, Joernaal

Steyn Steenekamp

.

082 438 8991

Nasionale Veiling