Wat is 'n SP Dormer Ram

 

SP Dormer Ram

  1. Dormer SP of SP Dormer is 'n Dormer wat geregistreer is by SA Stamboek, prestasie getoets is en gekeur is deur 'n Dormer keurder.
     
  2. Dis 'n Dormer wat 'n stamboom met verwantes het waarvolgens die dier geoordeel kan word (of die verwantes (pa, ma, oupa, ouma, half-broers, -susters, ens) goed of sleg is en of hulle is wat 'n teler nodig het vir sy plaas omstandighede.)

 

Dormer Stoet Ram

 

Wat is 'n Stoet Ram?

Wat ‘n stoetram anders maak is die feit dat hy, sy voorouers en verwantes aangeteken is en dat die produksiewaarde van hierdie diere bepaal is deur aantekening van stamboom inligting sowel as die produksie wat hulle en hulle verwantes behaal het. BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) is die metode wat gebruik word om hierdie voorspelde teelt waardes te bereken. Die ram se produksievermoë word dus deur sy eie en die produksie van sy verwantes bepaal.

Telersgenootskappe, wat die beskermliggaam is van ‘n ras, doen baie moeite om die unieke einskappe van die ras te bewaar en om dit uit te bou. Dis immers wat die ras in die eerste plek anders en uniek maak. Rasstandaarde word noukeurig opgestel en deeglik deur die raad bespreek en toegepas deur die inspekteurs. ‘n Ram wat goedgekeur is om op ‘n veiling, wat onder die beskerming van die Genootskap gehou word, aangebied te word is dus deur ‘n hele proses van seleksie en keuring. Al wat nou oorbly is om na die teeltwaardes van die diere te kyk en of die dier op die oog goed genoeg is en aanvaarbaar is vir die koper.

Die balans tussen die syfers en die oog moet nooit uit die oog verloor word nie en bly altyd belangrik. Met die oog kan die koper sien wat op die dier aangaan soos sy bouvorm, funksionele eienskappe ens., en die syfers sal vir die koper wys wat hy nie fisies op die diere kan sien nie. Dis nie moontlik om met die oog te sien of ‘n ram se nageslag gaan presteer nie. Deur net met die oog of net na die waarom Dié vraag word dikwels gevra deur mense wat gaan ramme koop. Die antwoord is eintlik voor die hand liggend. Jy koop ‘n stoetram omdat jy dan weet wat jy koop. Die ou gesegde dat jy moet meet om te weet staan nog steeds.

Wie koop ‘n ram, ten duurste,op ‘n veiling, waarvan geen inligting bekend is nie? Dis ‘n skoot in die donker en wie kan dit vandag bekostig? syfers te kyk kan die voornemende koper baie maklik die verkeerde ram koop. Kopers maak soms die fout om die duurste ram te wil koop en te dink dat dit die beste ram is vir sy kudde. Dis nie altyd waar nie. Die eerste ding wat die voornemende koper moet weet is waarvoor hy moet gaan soek op die veiling. Hy moet weet wat hy in sy kudde nodig het en nie die eerste mooiste ram koop nie. Met hulpmiddels soos BLUP is dit moontlik om die diere se teeltwaardes te bepaal en kan die koper die regte ram koop. Die koper moet dus eers weet wat hy wil regstel in sy kudde voor hy besluit op ‘n spesifieke ram.

Reproduksie is dié belangrikste eienskap waarvoor geselekteer moet word en die ram wat aangekoop word se reproduksiewaardes moet hoog wees. Indien die koper swaar speenlammers wil teel gaan hy dit nie regkry sonder ooie wat nie melk het nie en nie hul lammers kan grootmaak nie. Die ram wat hy wil koop moet dus goeie teeltwaardes hê vir melkproduksie en groei. Met die aankoop en gebruik van ‘n ram wat nie die gewensde gene het nie is dit moeilik om die ongewensde gene uit die kudde te teel en dit neem jare om ‘n ram se nageslag uit ‘n kudde te kry. Die teenoorgestelde is ook waar dat die goeie gene van die regte ram lank in die kudde sal agterbly en sodoende die kudde verbeter.

Boerdery is ‘n presisiebedryf en boere kan nie meer bekostig om oningeligte besluite te neem nie, veral nie as dit by die aankoop van teelramme kom nie. Wees dus voorbereid wanneer ‘n ram aangekoop moet word en koop die stoetram by telers en veilings waar jy weet wat jy koop.

- Herman Labuschagne

© Copyright Dormer SA 2019. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Dormer SA.